Yüksek Mühendis Murat Koc
Muşavir Mühendis
E-Mail:info@koc-consult.com

Akustik Duvarlar

Otoyolları Akustik Duvarları

Demiryolları Akustik Duvarları

Hava Meydanları Immisyon Değerlerinin Tespiti 

Ses Izolasyonu Pasif Önlemler Tespiti

Cevresel Etki Değerlendirme Çalişmaları

Resim 5.1:
Fizibilite Çal
ışma - Bahnrandstr. Heidelberg Immisyon Değerlerinin Tespiti -

Resim 5.2:
Akustik Duvarlar - A6 Mannheim / Viernheim -